ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่นี่

สถานที่ตั้งร้าน
 
ที่ตั้ง :  88 หมู่ที่3 ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี 
จังหวัด :  ปทุมธานี 
รหัสไปรษณีย์ :  12000
ประเทศ :  ไทย
โทรศัพท์ :  02-975 3555
แฟกซ์ :  02-975 3466
โทรศัพท์มือถือ :  091-789 9546 , 064-595 4556
อีเมล :  laemchabangwood@gmail.com, yclbkk@loxinfo.co.th
เว็บไซต์ :  http://www.lwi1.com
แผนที่ :  -

แบบฟอร์มติดต่อกลับ