บริษัท แหลมฉบังวู้ดอินดัสตรี จำกัด   ผลิตและจำหน่าย    รับงานโครงการติดตั้งงานต่างๆ ครบวงจรContact us for more information 
Mr.Suwat     Mobile  091 789 9546
Mr.Chaipat   Mobile  095 950 9963 

EMAIL  :  yclbkk@loxinfo.co.th    laemchabangwood@gmail.com